Monday, 24 May 2010

பூவும் சிதைந்தது பிஞ்சும் சிதைந்தது


வேரூன்றியது வளர்ந்தது
அழகிய தோட்டம்
செந்நீர் விட்டு
வளர்த்த தோட்டம்
உயிர்கள் பல பசளைகளாகின
மலர்ந்தது கனியவில்லை
அறுவடையும் செய்யவில்லை
எங்கெங்கு இருந்தோ வந்த
இனம் தெரியாத மிருகங்கள்
களைகள் பிடுங்க என்றன
பூவும் சிதைந்தது பிஞ்சும் சிதைந்தது
Post a Comment

Featured post

உலக கடலாதிக்கப் போட்டியில் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்

விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்  என்பன பல போர்விமானங்கள் நிறுத்தக் கூடிய பாதுகாப்பான இடத்தையும் அவை பறக்கக் கூடிய ஓடுபாதையையும் கொண்டிருக்கும்...